Postoni Pune

5 aftesite qe kane punonjesit me te mire

5 aftesite te punonjesve me te mire

Rekrutimet shpesh përqëndrohen në aftësitë teknike dhe kualifikimet e kërkuara qe duhet te kene punonjesit me te mire; megjithatë, nëse kandidati nuk ka ‘aftësi të buta’ ata nuk mund të jenë punonjësit që punëdhënësi shpreson!”Aftësitë e buta”jane cilësite që posedon një individ, që u mundëson atyre të punojnë mirë me të tjerët duke komunikuar në mënyrë efektive dhe duke ndërtuar marrëdhënie.

Këto janë tiparet që më të vleresuara në vendet e punës. Këto aftësi ‘të buta’ mund të fitohen nga të gjitha ekperiencat e punes gjate jetës, nga punët e mëparshme, deri te përgjegjësitë në familje. Gjëja me e rëndësishme është që kandidati të dijë se si t’i shfrytëzojë më mirë ato në një mjedis profesional dhe në lidhje me rolin e tij të veçantë.
Megjithëse aftësitë e vështira të listuara në CV tuaj mund t’ju japin një pershtypje te mire, aftësitë tuaja do të shkëlqejnë gjatë intervistës tuaj dhe do t’ju bëjnë punë. Punëdhënësit duan të punësojnë njerëz që dinë të zhvillojnë veten profesionalisht, si dhe posedojnë aftësitë teknike për këtë punë.

Këtu janë disa nga aftësite që një kandidat duhet të posedojë:

1) Komunikimi

Që një biznes të funksionojë normalisht, është thelbësore që ekipi të komunikojë mirë me njëri-tjetrin.  Ata duhet që të shkëmbejnë idetë mes tyre. Punëdhënësit duan që stafi i tyre të jetë në gjendje të shpjegojë tërësisht mendimet dhe idetë e tyre me detaje dhe bindje. Ata duhet të  komunikojnë me besim dhe profesionalitet me klientët e tyre. Punonjesit  janë përfaqësues të kompanisë dhe sjellja e keqe mund të pasqyrojë keq në biznes.

2) Bashkëpunimi

Aftësia për te bashkepunuar me të tjerët dhe për të punuar në një ekip është një nga atributet më të vlefshme që mund të posedojë një punonjës. Bashkëpunimi me ekipin tuaj mund të krijojë ide kreative dhe të përfundojë punën në mënyrë më efikase. Nëse dikush është i gatshëm të bëjë kompromise kur punon me kolegët, mund të lindë konflikti. Keshtu krijohet një atmosferë helmuese dhe shkaktohen deme ne biznes.

3) Vetë-motivimi

Stafi më i mirë është i vendosur dhe duhet të marrë përsipër të kryejë detyrat në mënyrë efikase. Eshtë e rëndësishme që ata të mund të sigurojnë vete motivimin e tyre dhe mund të marrin iniciativa kur është e nevojshme. Një qëndrim pozitiv shkon shumë dhe mund të ndikoje edhe tek të tjerët në ekip.

4) Zgjidhja e problemeve

Punëdhënësit duan punonjës që mund të mendojnë në mënyrë praktike dhe kreative në mënyrë që të zgjidhin çdo problem. Është e pashmangshme që do të ndodhin probleme që kanë potencial për të vonuar ose penguar projektet. Punëdhënësi dëshiron të ndjehet i sigurt se stafi i tyre mund t’i trajtojë ata në mënyrë efektive dhe të jenë në sfidë, në vend që të luftojnë nën presion.

5) Menaxhimi i kohës

Një nga aftësitë më të rëndësishme për një punonjës është aftësia për të organizuar ngarkesën e punës, dhe te menaxhoje sic duhet kohen. Në mënyrë që detyrat të plotësohen sipas nevojës dhe të sigurojnë që afatet përmbushen. Punonjesit me te mire do të dijne se si t’i caktojë prioritetet në mënyrë të përshtatshme dhe të përdorë kohën e tij me mençuri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *