Postoni Pune

7 cilesite e nje ekipi pune te suksesshem

cilesit e nje ekipi te mire pune

Një ekip pune i suksesshem është themeli i një biznesi me performancë të lartë dhe një etikë e mirë e ekipit eshte përgjegjëse për suksesin dhe drejtimin e organizatës. Nëse punonjësit nuk punojnë mirë së bashku, mund të lindin probleme, siç janë organizimi i dobët, afatet e humbura dhe konflikti brenda vendit të punës.Pra, çfarë mund ti bëje ekipet për të siguruar që ato janë kolektivisht produktive dhe te shtyje kompaninë përpara?

Këtu janë disa cilësi që një ekip pune i suksesshem posedon

Ata komunikojnë mirë me njëri-tjetrin

Ata komunikojnë hapur me njëri-tjetrin, duke ndarë mendimet dhe idetë e tyre me anëtarët e ekipit të tyre. Gjithashtu duke marrë në konsideratë atë që të tjerët kanë për të thënë. Komunikimi është thelbësor ne nje ekip pune. Komunikimi i dobët mund të çojë pune te paplotë /te pasaktë ose ne konflikte. Integrimi ne nje grup pune te ri.

Ata fokusohen në qëllime dhe rezultatet

Ata bien dakord dhe përcaktojnë qëllimet e ekipit në bazë të rezultateve. Atëherë mund të përcaktohet një plan i qartë se si do t’i arrijnë këto objektiva, si një grup. Kjo u jep atyre udhëzime të qarta dhe u jep atyre diçka për të synuar kolektivisht.

Gjithkush kontribuon në pjesën e tyre

Secili anëtar i ekipit kontribuon në detyren e tij të punës dhe kupton plotësisht se cilat janë përgjegjësitë e tij dhe ku përshtaten me drejtimin e biznesit. Ata ndjejnë një ndjenjë të përkatësisë në ekip, janë të angazhuar në punën e tyre dhe merren me suksesin e kompanisë.

Ata i ofrojnë njëri-tjetrit mbështetje

Anëtarët e ekipit janë gjithmonë të lumtur për të ndihmuar të tjerët kur kanë nevojë. Ekipet shpesh janë më produktive kur u ofrohet mbështetje nga kompania dhe qasje në burimet e kërkuara.

Anëtarët e ekipit janë të ndryshëm

Gjithkush është unik dhe do të jetë në gjendje të ofrojë përvojat dhe njohuritë e veta që të tjerët nuk mund të posedojnë. Diversiteti është i nevojshëm në mënyrë që të gjitha aftësitë e kërkuara të mbulohen nga dikush në ekip. Cdo individi mund ti caktohet një rol i veçantë në baze të aftësive të tij. Një shumëllojshmëri e personaliteteve, grupmoshave, kulturave etj. Mund të sjellin edhe kreativitet dhe një gamë të gjerë idesh në tavolinë.

Udhëheqje e mirë

Një ekip pune i suksesshem zakonisht ka një drejtues që ata besojnë dhe respektojnë. Ky individ në thelb punon dhe mban ekipin te bashkuar. Ai duhet të jetë përgjegjës për vendosjen e ritmit, ofron inkurajim dhe motivim dhe mban të gjithë anëtarët e ekipit të përditësuar. Diversiteti ne pune, avantazhet.

Ata argetohen se bashku

Nuk duhet të jetë e gjitha punë dhe as lojë!
Kjo mund të çojë në burnout dhe mungesën e produktivitetit, prandaj është e rëndësishme që të fusni pak argetim në jetën e punës. Ekipet e suksesshem argetojne njëri-tjetrin ne kompani. Ata shfrytezojne kohen jashtë zyrës se bashku për të biseduar, luajtur dhe per tu argëtuar!
Ndërtimi i një marrëdhënie pozitive me kolegët tuaj mund të coje ne një mjedis shumë më të relaksuar, zvogëlimin e konfliktit dhe nje pune te suksesshme.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *