Postoni Pune

Immense Group kerkon te punesoje psikolog/e

AFTESITE

Për të qenë një profesionist i mirë në të ardhmen duhet të tregosh:

  • Aftësi për të aplikuar njohuritë tuaja në fushën kërkimore shëndetësore.
  • Aftësi për të qenë kritikë dhe analitikë, si dhe për të punuar të mënyrë të pavarur.
  • Shkathtësi dhe komunikim shumë i mirë në mënyrë që të kuptoni gjenezën e problemeve të pacientit, shkakun e gjendjes së tij.
  • Aftësi për të bashkëpunuar me kolegë nga disiplina të ndryshme.
  • Shkathtësi kompjuterike;
  • Aftësi organizative dhe planifikuese;

 

 

KUALIFIKIMET

Për të operuar si psikolog ju duhet të keni përfunduar programin e studimit dhe të jeni specializuar në një fushë të caktuar. Trajnimet pasuniversitare janë mënyra më e mirë për të fituar aftësitë e duhura, mirëpo ato duhet të ndodhin pasi keni vendosur drejtimin që do të merrni.
Të ketë përgatitje universitare nga dega e psikologjisë, psikologji këshilluese dhe degë të tjera relevante lidhur me pozicionin e lartëpërmendur;
Përvojë pune në ofrimin e shërbimeve psikologjike për punonjes te nje kompanie;
Shkathtësi të komunikimit dhe bashkëpunimit me grupe të ndryshme të profesionistëve dhe përfituesve të shërbimeve;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *